არმატურა

კვადრატი

კვადრატული მილი

კუთხოვანა

ლითონის ზოლი

ლითონის ფურცელი

მრგვალი მილი

მრგვალი რკინა

ორტესებრი კოჭი

რიფლიონი

შველერი