დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა 
კვადრატი 8x8 მეტრი 1.2
კვადრატი 10x10 მეტრი 1.8
კვადრატი 12x12 მეტრი 2.6
კვადრატი 14x14 მეტრი 3.4
კვადრატი 16x16 მეტრი 4.2
კვადრატი 20x20 მეტრი 7.5