დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა
კვადრატული მილი 10x10x1 მეტრი 0.90
კვადრატული მილი 10x20x1.5 მეტრი 1.60
კვადრატული მილი 10x30x1.5 მეტრი 2.1
კვადრატული მილი 15x15x1.2 მეტრი 1.2
კვადრატული მილი 15x15x1.5 მეტრი 1.6
კვადრატული მილი 20x20x1.5 მეტრი 2
კვადრატული მილი 20x20x2 მეტრი 2.3
კვადრატული მილი 20x30x1.5 მეტრი 2.5
კვადრატული მილი 20x30x2 მეტრი 2.9
კვადრატული მილი 20x40x1.5 მეტრი 2.8
კვადრატული მილი 20x40x2 მეტრი 3.6
კვადრატული მილი 20x50x1.5 მეტრი 3.6
კვადრატული მილი 20x50x2 მეტრი 4.5
კვადრატული მილი 20x60x2 მეტრი 5.3
კვადრატული მილი 25x25x1.5 მეტრი 2.4
კვადრატული მილი 25x25x2 მეტრი 2.6
კვადრატული მილი 25x40x2 მეტრი 4.3
კვადრატული მილი 25x50x2 მეტრი 4.8
კვადრატული მილი 30x30x1.5 მეტრი 3.1
კვადრატული მილი 30x30x2 მეტრი 3.7
კვადრატული მილი 30x40x2 მეტრი 4.25
კვადრატული მილი 30x50x2 მეტრი 5
კვადრატული მილი 30x60x2 მეტრი 5.6
კვადრატული მილი 30x60x3 მეტრი 9.2
კვადრატული მილი 40x40x1.5 მეტრი 4.1
კვადრატული მილი 40x40x2 მეტრი 4.9
კვადრატული მილი 40x40x3 მეტრი 7.3
კვადრატული მილი 40x50x2 მეტრი 6
კვადრატული მილი 40x60x2 მეტრი 6.2
კვადრატული მილი 40x60x3 მეტრი 9.2
კვადრატული მილი 40x80x1.5 მეტრი 6.4
კვადრატული მილი 40x80x2 მეტრი 7.55
კვადრატული მილი 40x80x3 მეტრი 11.35
კვადრატული მილი 40x100x2 მეტრი 9.1
კვადრატული მილი 40x100x2.5 მეტრი 12.1
კვადრატული მილი 50x50x2 მეტრი 6.2
კვადრატული მილი 50x50x3 მეტრი 9.3
კვადრატული მილი 50x100x2 მეტრი 9.4
კვადრატული მილი 50x100x3 მეტრი 13.9
კვადრატული მილი 60x60x2 მეტრი 7.45
კვადრატული მილი 60x60x3 მეტრი 11.6
კვადრატული მილი 60x80x2 მეტრი 9.2
კვადრატული მილი 60x80x3 მეტრი 13.2
კვადრატული მილი 60x100x2 მეტრი 11.1
კვადრატული მილი 60x100x3 მეტრი 15.3
კვადრატული მილი 60x120x2 მეტრი 11.8
კვადრატული მილი 60x120x3 მეტრი 17.1
კვადრატული მილი 70x70x2 მეტრი 9
კვადრატული მილი 70x70x3 მეტრი 13
კვადრატული მილი 80x80x2 მეტრი 10.4
კვადრატული მილი 80x80x3 მეტრი 15.2
კვადრატული მილი 80x80x4 მეტრი 20.4
კვადრატული მილი 80x120x3 მეტრი 19.3
კვადრატული მილი 80x120x4 მეტრი 25.5
კვადრატული მილი 80x160x3 მეტრი 24
კვადრატული მილი 80x160x4 მეტრი 31.5
კვადრატული მილი 100x100x2 მეტრი 14.4
კვადრატული მილი 100x100x2.5 მეტრი 16.1
კვადრატული მილი 100x100x3 მეტრი 19.5
კვადრატული მილი 100x100x4 მეტრი 25.5
კვადრატული მილი 100x100x6 მეტრი 40
კვადრატული მილი 100x150x3 მეტრი 27.5
კვადრატული მილი 100x200x4 მეტრი 41.5
კვადრატული მილი 120x120x3 მეტრი 24.5
კვადრატული მილი 120x120x4 მეტრი 32
კვადრატული მილი 120x120x5 მეტრი 39
კვადრატული მილი 120x120x6 მეტრი 48.5
კვადრატული მილი 150x150x3 მეტრი 34
კვადრატული მილი 150x150x4 მეტრი 42
კვადრატული მილი 150x150x5 მეტრი 54
კვადრატული მილი 200x200x4 მეტრი 58.5
კვადრატული მილი 200x200x5 მეტრი 69.5