დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა 
კუთხოვანა 20x20x2.5 მეტრი 1.75
კუთხოვანა 20x20x3 მეტრი 2.00
კუთხოვანა 25x25x2.5 მეტრი 2.05
კუთხოვანა 30x30x2.5 მეტრი 2.65
კუთხოვანა 30x30x3 მეტრი 2.75
კუთხოვანა 35x35x2.5 მეტრი 2.9
კუთხოვანა 35x35x3 მეტრი 3.3
კუთხოვანა 40x40x3 მეტრი 3.65
კუთხოვანა 40x40x3 (S235) მეტრი 4.1
კუთხოვანა 40x40x4 მეტრი 4.6
კუთხოვანა 45x45x3 მეტრი 4.3
კუთხოვანა 45x45x4 მეტრი 5.6
კუთხოვანა 50x50x3 მეტრი 4.9
კუთხოვანა 50x50x4 მეტრი 5.6
კუთხოვანა 50x50x5 მეტრი 7.2
კუთხოვანა 60x60x4 მეტრი 7.9
კუთხოვანა 60x60x5 მეტრი 9.8
კუთხოვანა 63x63x4 მეტრი 6.8
კუთხოვანა 63x63x5 მეტრი 9.00
კუთხოვანა 65x65x5 მეტრი 10.6
კუთხოვანა 70x70x5 მეტრი 12.3
კუთხოვანა 70x70x6 მეტრი 14.8
კუთხოვანა 75x75x5 მეტრი 12.5
კუთხოვანა 75x75x6 მეტრი 14.5
კუთხოვანა 80x80x6 მეტრი 15.3
კუთხოვანა 80x80x7 მეტრი 19.3
კუთხოვანა 90x90x6 მეტრი 18.1
კუთხოვანა 90x90x7 მეტრი 20.6
კუთხოვანა 100x100x6 მეტრი 21.6
კუთხოვანა 100x100x7 მეტრი 23.8
კუთხოვანა 100x100x10 მეტრი 34.00
კუთხოვანა 120x120x8 მეტრი 36.00
კუთხოვანა 150x150x10 მეტრი 57.9