დასახელება ზომა ზომის ერთეული კალათა 
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 100 მეტრი 15.00
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 120 მეტრი 20.00
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 140 მეტრი 25.00
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 160 მეტრი 28.00
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 180 მეტრი 35.5
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 200 მეტრი 40.5
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 220 მეტრი 52.5
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 240 (სქელი) მეტრი 74.00
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 270 (სქელი) მეტრი 82.00
ოტრესებრი კოჭი ''ბალკა" 300 (სქელი) მეტრი 99.00